תנאים ותקנון

תקנון תנאי שימוש באתר אלכס מחשבים ורשתות ותנאי הרכישה המוסכמים בעסק.

1. ברוכים הבאים לאתר הבית של חברת אלכס מחשבים ורשתות. (להלן:”אלכס מחשבים ורשתות”)

2. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של אלכס מחשבים ורשתות. (להלן: “התקנון” או תנאי השימוש או תנאי הרכישה).

3. הצפייה והשימוש והרכישה באתר והן בחנות אלכס מחשבים ורשתות כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.

4. המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.

5. אלכס מחשבים ורשתות רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.

6. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.

7. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.

8. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ותקנותיו.

9. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.

10. בכל מקום בו רשום אלכס מחשבים ורשתות הכוונה היא לרבות מפעילי אתר האינטרנט, הצוותים בחנויות וכל מי מטעמה.

תנאי הרכישה באתר אלכס מחשבים ורשתות

11. ככלל, רכישות המבוצעות באתר אלכס מחשבים ורשתות מתבצעות באמצעות חברת אלכס מחשבים ורשתות 313823338 ואשר פרטיה מפורטים בסיפא לתקנון זה.

12. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.

13. הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). לאחר בדיקת ההזמנה על ידי נציג מכירות תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את קיום ההזמנה. במקרים בהם יעלה הצורך, יצור נציג המכירות קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה.

14. טעות קולמוס- פורסם מחיר גבוה או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג או פורסם מוצר שלא קיים עוד, וזאת עקב טעות או תקלה תהיה אלכס מחשבים ורשתות רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם נתקבל תשלום הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי.

15. משלוחים עד הבית: חברה מספקת שירות של משלוחים עד הבית. השירות מוענק בכל הארץ, אולם תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות. ועל כן משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר.

16. כמו כן, ישנם מקומות שמשלוח עלול להיות יקר יותר עקב היותו ישוב מרוחק או לחילופין כי המוצר שהוזמן דורש משלוח מיוחד בשל משקלו או נפחו. המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שימסר על ידי נציג המכירות טרם חיוב העסקה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.

17. עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצויין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צויין במפורש אחרת.

18. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל בלבד.

19. אין אפשרות לשלם בכרטיסים שהונפקו בחו”ל או באמצעות כרטיסים אחרים שאינם מוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב וזאת אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב.

20. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית היום בו התקבל אישור אודות העברה (לרוב יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה) הינו המועד ממנו יתחילו למנות ימי האספקה.

21. בעת ביצוע הזמנה באתר, לא ניתן לשלם באמצעות המחאה או מזומן.

22. אספקת מוצרים ברכישה באתר: אלכס מחשבים ורשתות תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד לבית הלקוח בהתאם לימי העסקים כמצוין באתר. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי א’ עד ה’ לא כולל יום ו’, שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן וידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי עם תמונה ואשר פרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. בעת מסירת המוצר, המסמך המזהה יצולם על ידי השליח לצורך אימות קבלת המוצר.

23. אספקה באמצעות חנות אלכס מחשבים ורשתות- לבחירת הלקוח האפשרות לאסוף את המוצר אשר רכש מחנות אלכס מחשבים ורשתות.

24. בעת הגעת המוצר שהוזמן לסניף, יקבל הלקוח מסרון ומייל המתריע הגעת המוצר לנקודה אותה ציין כמקום האיסוף המבוקש וכן קוד סודי (אשר יימסר לבעל כרטיס האשראי) אותו ימסור למוכר לצורך זיהוי.

25. לצורך איסוף ההזמנה מנקודת האיסוף יש להציג ת.ז/רישיון/דרכון שהונפקו בישראל וכן את אמצעי התשלום עמו בוצעה ההזמנה. כמו כן, במקרים בהם נשלח קוד סודי לצורך האיסוף יש למסור את הקוד לנציג בחנות (בנוסף להצגת אמצעי הזיהוי) לצורך ניפוק ההזמנה.

מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט של אלכס מחשבים ורשתות.

26. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

27. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:

28. זכויות קנייניות וסימני מסחר- כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ואו הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של אלכס מחשבים ורשתות ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור אלכס מחשבים ורשתות . אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י אלכס מחשבים ורשתות.

1. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר אלכס מחשבים ורשתות באם לא עברו 14 יום מקבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות פניה במכתב, טלפון, בפנייה מקוונת (דרך אתר האינטרנט)או דוא”ל:

* בדוא”ל support@alexcomputers.org

* טל’: 0525260243 בין השעות 09:00 לבין 16:00 מדי יום ובימי ו’ בין השעות 09:00 לבין 11:00

* בהודעה בעל פה בחנות אלכס מחשבים ורשתות המפורטות באתר.

* בדואר רשום לכתובת יזרעאל 7, נוף הגליל, 1757104

* באמצעות לינק פנייה הקיים בהודעת הדואר האלקטרוני הנשלחת לאחר ביצוע ההזמנה (יש לבחור סיבת פנייה ביטול עסקה)

* ביטול באמצעות הקישור הייעודי המופיע בתחתית דף הבית שכתובתו alexcomputers.org

2. צרכן שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש יהיה זכאי לבטל עסקה כאמור תוך 4 חודשים המועדים המפורטים לעיל.

3. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.

4.במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מביניהם.

5.החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נשוא העסקה אל אלכס מחשבים ורשתות.

6.לא יאפשר ביטול עסקה למוצרים הבאים:

* טובין פסידים

* תכנות מחשב

* טובין הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה.

* מוצר אשר מאריזתו או ממנו הוסרה המדבקה המקורית עם המספר המזהה מאת היצרן או אלכס מחשבים ורשתות.

7. למען הסר הספק, במקרה ולקוח הזמין מחשב נייח בבנייה אישית באתר אלכס מחשבים ורשתות וכן ביקש להתקין מערכת הפעלה ו/או כל תכנה אחרת בעלת קוד התקנה, ולאחר מכן ביקש לבטל את העסקה, עלות התכנה אשר הותקנה על                    פי רצון הלקוח תקוזז מההחזר הכספי.

29. זכויות קנייניות וסימני מסחר- כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ואו הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של אלכס מחשבים ורשתות ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור אלכס מחשבים ורשתות . אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י אלכס מחשבים ורשתות.

30. מדיניות פרטיות בעת שימוש באתר האינטרנט- לצורך קבלת הצעה, השלמת הזמנה ו/או מסירת מידע נוסף יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא”ל). מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא ימסר לצד ג’, למעט במקרים בהם נהיה מחויבים לכך על פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.

תנאי רכישה בחנות אלכס מחשבים ורשתות

31. המכירה והרכישה בחנויות אלכס מחשבים ורשתות יתבצעו על פי הוראות הדין המחייבות ועל פי התנאים המפורטים להלן; במקרה של סתירה בין מי מהתנאים להלן והוראות הדין, הוראות הדין יגברו;

32. אפשרויות תשלום בחנות אלכס מחשבים ורשתות:

1. תשלום במזומן- תשלום במזומן (שטרות) בזמן רכישת המוצר יהיה בשקלים חדשים בלבד ויהיה כפוף להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018.

2. תשלום בכרטיס אשראי- תשלום בכרטיס אשראי יתבצע בכרטיס אשראי ישראלי בלבד, העונה להגדרה של כרטיס אשראי בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986, ניתן לשלם ב-12 תשלומים עם או ללא ריבית כמפורט בדף המוצר ובכפוף להצגת

תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון שהונפקו בישראל והינם בתוקף.

3. תשלום בהמחאה (צ’ק- ניתן לבצע תשלום בהמחאה יחידה בלבד (“צ’ק מזומן”). אספקת הסחורה תבוצע עד 6 ימי עסקים ממועד התשלום (ובתנאי שההמחאה כובדה על ידי הבנק) . ההמחאה תחשב כנפרעת רק לאחר אישור סופי של הבנק

על קבלת הכסף האמור לחשבון החברה. דין צ’ק בנקאי כדין צ’ק רגיל לכל, דבר ועניין, כאמור לעיל.

4. תשלום בהעברה בנקאית- ניתן לשלם גם באמצעות העברת סכום הקניה לחשבון אלכס מחשבים ורשתות כפי שיפורט על ידי המוכרן בחנות. בדומה לתשלום בהמחאות המוצר/ים יסופק/ו אך ורק לאחר קבלת אישור קבלת ההעברה מהבנק

של אלכס מחשבים ורשתות (יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה בפועל).

ביטול עסקה שנכרתה בחנות אלכס מחשבים ורשתות.

33. בשונה מעסקה באתר האינטרנט, רכישה בחנות אלכס מחשבים ורשתות אינה נחשבת לעסקת מכר מרחוק ועל כן תחולנה עליה הוראות מסמך זה ולחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א, 2010 שהותקנו מכוחו.

34. ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית תוך 14 יום מתאריך הפקת החשבונית, ותחויב בדמי ביטול של 5% או ₪100 לפי הסכום הנמוך מבין שניהם ובתוספת

עמלת סליקה.

35. החזרת מוצר לאחר 14 יום תהיה בהסכמת החברה בלבד ותחויב בדמי ביטול בגובה שלא יעלה 20% ממחיר הרכישה (וזאת בכפוף למצבו הפיזי של המוצר ואריזתו המקורית) ולא פחות מ-₪50 בתמורה יינתן זיכוי לרכישה.

36. מקרים בהם לא תהיה ללקוח הזכות לבטל עסקה שנכרתה בחנויות אלכס מחשבים ורשתות:

* טובין פסידים

* תכנות מחשב

* טובין הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה.

* מוצר אשר מאריזתו או ממנו הוסרה המדבקה המקורית עם המספר המזהה מאת היצרן או אלכס מחשבים ורשתות.

37. ביטול הזמנת מחשב נייח ו/או חלקי מחשב לאחר שהורכב/ו עבור הלקוח אך טרם סופק, יחויב הלקוח בסך של ₪400 בגין הרכבה ופירוק המחשב (עלות עבודת טכנאי). באם הותקנה מערכת הפעלה ו/או תוכנה אחרת לבקשה מפורשת של הלקוח

ולה מזהה מוצר, תקוזז עלות התכנה מסכום ההחזר והלקוח יישאר הבעלים של התוכנה.

אחריות ותנאים החלים הן ברכישה באתר והן בחנויות

אחריות

38. אחריות תינתן לטובין כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו 2006, בעלות של 150 ₪ ומעלה ולתקופה בת שנה אלא אם צויין אחרת במפורש ובכתב.

39. תעודת האחריות שצורף לחשבונית ו/או לאריזת המוצר במועד הרכישה או על ידי היבואן היא בלבד הקובעת לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות.

40. החברה, ששמה מופיע בכותרת החשבונית, (להלן-“החברה”) אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן-תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר.

עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת אחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון

ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.

41. למען הסר הספק, האחריות למוצרים אשר הובאו לישראל על ידי חברה אחרת ונמכרו ע”י אלכס מחשבים ורשתות תהיה על ידי החברה היבואנית בלבד ועל פי התנאים שנקבעו בתעודת האחריות מטעמה ואשר צורפה למוצר על ידה.

42. פרטי היבואן ו/או נותן השירות מטעמו ימסרו ללקוח על גבי חשבונית הרכישה ולרבות פרטי התקשרות עמם.

43. לאלכס מחשבים ורשתות לא תהיה חייבת כלפי הלקוח בעניין אחריות למוצרים אשר הובאו למדינת ישראל שלא על ידה ולמעט על פי התנאים המפורטים בסעיף 19 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו, 2006.

44. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו

45. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ובכפוף לדין.

46. באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.

47. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע”י הלקוח, ישלח לחברה, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה

הוכחת רכישה. לא יתקבל מוצר המותקן במערכת מחשב אשר לא נקנתה מאיתנו. יש למסור את הפריט הנרכש בלבד.

48. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע”י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר הלקוח יישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון,

במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות החברה, כפי שיקבע על ידי המעבדה בלבד.

49. קבלת המוצר לבדיקה במעבדת אלכס מחשבים ורשתות / או חנות אלכס מחשבים ורשתות או מי מטעמה ו/או מטעם יבואן המוצר ככל וישנו אינה מהווה הכרה בפגם או קלקול כלשהו במוצר ואינה מהווה התחייבות מטעם אלכס מחשבים ורשתות.

50. במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר, תיקון המוצר לא יהיה במסגרת האחריות והלקוח יתבקש לאשר את עלות התיקון במידה וניתן לתקנו. אישור הלקוח לביצוע התיקון מהווה התחייבות מצידו לתשלום בגין התיקון:

* הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מדבקת מספר הזיהוי של המוצר.

* במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו’…). אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש

שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה

* אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע”י החברה ו/או שקע

חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.

* אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע”י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם

או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע”י אדם שלא הוסמך על אלכס מחשבים

ורשתות או יבואן המוצר או שניהם.

* במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכם, שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר תשלום

* מקור הפגיעה במוצר הוא בהתקנת תוכנה מסוג כלשהו לרבות וירוסים, רוגלות וכיוצ”ב או עקב תפעול לקוי או אי תאימות של המחשב לתוכנות אשר הותקנו על ידי הלקוח.

* במקרים בהם המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום או קיומם של חרקים ומזיקים.

* במקרים בהם בוצע שינוי בתעודת האחריות למוצר שלא מלווה בחותמת אלכס מחשבים ורשתות.

* כל מקרה אחר המפורט בסייגים לאחריות בתעודת האחריות המצורפת למוצר ואשר אינו סותר את הוראות כל דין.

* האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.

הגבלת האחריות למוצר

51. אלכס מחשבים ורשתות לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות לגוף ו/או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או שימוש בציוד ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.

52. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם

53. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.

54. אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצר הלקוח – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.

55. אלכס מחשבים ורשתות לא תהיה אחראית לחלקים שהורכבו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו אף אם המוצר הורכב במעבדות אלכס מחשבים ורשתות.

56. במחשב שהורכב ע”י אלכס מחשבים ורשתות, בתום שנה מתאריך הפקת החשבונית תחויב בדיקת מחשב שחלק מרכיביו עדיין באחריות בתשלום של 100 ₪ שישולמו מראש, במידה והחלק הפגום באחריות , יזוכה הלקוח בדמי הבדיקה.

נטישה ועלויות אחסנה

57. לקוח שישאיר ציוד בסניף או במעבדה, ללא הסכמת החברה יחויב בדמי אחסון בסך 50 ₪ ליום, החברה אינה אחראית לציוד זה.

58. מוסכם כי ציוד, שלא ייאסף, בתוך 90 יום, מהודעת החברה לאוספו ייהפך לרכוש החברה, ללא תמורה נוספת ולשיקול דעתה הבלעדי.

פינוי פסולת אלקטרונית

אלכס מחשבים ורשתות מאפשרת ללקוחותיה למסור פסולת אלקטרונית בהתאם להוראות חוק פינוי פסולת אלקטרונית מסירת הפסולת האלקטרונית תבוצע ללא תשלום או תמורה וזאת בכפוף לתנאים מסויימים.

דרכי התקשרות עם הנהלת אלכס מחשבים ורשתות אקספרס וחברות אלכס מחשבים ורשתות

כתובת למשלוח דברי דואר: אלכס מחשבים ורשתות א.מ 313823338, יזרעאל 7 נוף הגליל 1757104.

בטלפון: 0525260243

בדוא”ל: leshalex@gmail.com

בחנות אלכס מחשבים ורשתות – בכתובות המפורטות בעמוד: https://alexcomputers.co.il